Hab 3,19 ”Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne.”
LukBibelenOp.Nu ©