Sl 73,28 ”Men at være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger.”
LukBibelenOp.Nu ©