Sl 91,10 ”Ingen ulykke skal ramme/ødelægge dit hjem. For Han befaler sine engle at passe på dig, de skal vogte dig, hvor du end går.”
LukBibelenOp.Nu ©