Ordsp 3, 13-14 ”Velsignede er de, der vinder sig visdom. Lykkelige er de, som opnår indsigt.”
LukBibelenOp.Nu ©