Matt 9,38 ”Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor Høsten Herre om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind.”
LukBibelenOp.Nu ©