Sl 4,4 ”I må forstå, at Herren velsigner dem, der trofast følger Ham. Han hører mit råb om hjælp. Han svarer, hver gang jeg kalder.”
LukBibelenOp.Nu ©