Læs i dag den 28/1-2021
Mattæus 19:16-30

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©