Læs i dag den 27/7-2021
Apostlenes Gerninger 27:1-26

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©