Læs i dag den 26/2-2021
Markus 6:30-56

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©