Læs i dag den 8/2-2023
Mattæus 25:1-30

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©