Læs i dag den 27/6-2022
Jobs Bog 10-12

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©