Læs i dag den 13/8-2022
Salme 96-98

Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
Bibelen på hverdagsdansk

LukBibelenOp.Nu ©