Alle bibelvers om helbredelse i 'Det Nye Testamente'
Download som pdf-fil - Link til data
Vælg type
Antal: 87
Matthæus 4,23-24
Hvilken: Al sygdom og besatte
Type: Besat, lam, månesyg, syg
Hvordan:
Prædikede evangeliet om Riget
Hvem: Jesus
Matthæus 8,1-4
Hvilken: Spedalsk mand
Type: Spedalsk
Hvordan:
Rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!«
Hvem: Jesus
Matthæus 8,5-13
Hvilken: Lammet tjener
Type: Lam
Hvordan:
Gå, det skal ske dig, som du troede!
Hvem: Jesus
Matthæus 8,14-17
Hvilken: Kvinde med feber
Type: Feber
Hvordan:
Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende
Hvem: Jesus
Matthæus 8,28-34
Hvilken: Besatte
Type: Besat
Hvordan:
»Gå!« og de fór ud
Hvem: Jesus
Matthæus 9,1-8
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
»Rejs dig, tag din seng og gå hjem!«
Hvem: Jesus
Matthæus 9,18-19+23-26
Hvilken: Oprejste en dø pige
Type: Død
Hvordan:
Han gik ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op
Hvem: Jesus
Matthæus 9,20-22
Hvilken: Kvinde med blødninger i tolv år
Type: Blødninger
Hvordan:
For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.«
Hvem: Kvindens tro til Jesus
Matthæus 9,27-31
Hvilken: To blinde
Type: Blind
Hvordan:
Da rørte han ved deres øjne og sagde: »Det skal ske jer, som I tror.«
Hvem: Jesus
Matthæus 9,32-34
Hvilken: En besat, der var stum
Type: Besat, stum
Hvordan:
Jesus drev dæmonen ud
Hvem: Jesus
Matthæus 9,35
Hvilken: Al sygdom og lidelse
Type: Besat, syg
Hvordan:
Prædikede evangeliet om Riget
Hvem: Jesus
Matthæus 10,1
Hvilken: Al sygdom og lidelse
Type: Besat, syg
Hvordan:
Jesus gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse.
Hvem: Disciplene
Matthæus 10,7-8
Hvilken: Gå ud - Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud
Type: Besat, syg
Hvordan:
Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær!
Hvem: Disciplene
Matthæus 12,9-14
Hvilken: En mand med en vissen hånd
Type: Vissen hånd
Hvordan:
»Ræk din hånd frem!« Han rakte den frem, og den blev rask igen som den anden.
Hvem: Jesus
Matthæus 12,15-16
Hvilken: Helbredte dem alle
Type: Syg
Hvordan:
Store folkeskarer fulgte ham
Hvem: Jesus
Matthæus 12,22
Hvilken: En besat, der var blind og stum
Type: Besat, blind, stum
Hvordan:
Han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se.
Hvem: Jesus
Matthæus 14,14
Hvilken: Ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge
Type: Syg
Hvordan:
Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge.
Hvem: Jesus
Matthæus 14,35-36
Hvilken: Alle de syge - røre ved kvasten på hans kappe
Type: Syg
Hvordan:
Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.
Hvem: Folks tro på Jesus
Matthæus 15,28
Hvilken: En datter med en slemt dæmon
Type: Besat
Hvordan:
»Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.«
Hvem: Jesu ord og kvindens tro
Matthæus 15,29-31
Hvilken: Lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre
Type: Besat, lam, stum, syg
Hvordan:
De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem
Hvem: Jesus
Matthæus 17,14-21
Hvilken: Månesyg dreng (dæmon)
Type: Besat, månesyg
Hvordan:
Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham, og i samme øjeblik blev drengen rask. - Den slags fordrives kun ved bøn og faste.
Hvem: Jesus
Matthæus 19,1-2
Hvilken: Helbredte store skarer
Type: Syg
Hvordan:
Og store skarer fulgte ham, og han helbredte dem
Hvem: Jesus
Matthæus 20,29-34
Hvilken: To blinde
Type: Blind
Hvordan:
Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se.
Hvem: Jesus
Matthæus 21,14
Hvilken: Blinde og lamme
Type: Blind, lam
Hvordan:
Han helbredte dem.
Hvem: Jesus
Markus 1,23-26
Hvilken: Mand med en uren ånd
Type: Besat
Hvordan:
Men Jesus truede ad ånden og sagde: »Ti stille, og far ud af ham!«
Hvem: Jesus
Markus 1,29-31
Hvilken: Kvinde med feber
Type: Feber
Hvordan:
Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende
Hvem: Jesus
Markus 1,32-34
Hvilken: Alle de syge og besatte
Type: Besat, syg
Hvordan:
Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner; men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var.
Hvem: Jesus
Markus 1,39
Hvilken: Uddrev dæmonerne
Type: Besat
Hvordan:
Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger
Hvem: Jesus
Markus 1,40-44
Hvilken: Spedalsk mand
Type: Spedalsk
Hvordan:
Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!«
Hvem: Jesus
Markus 2,1-12
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
»Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«
Hvem: Jesus
Markus 3,1-6
Hvilken: En mand med en vissen hånd
Type: Vissen hånd
Hvordan:
Han sagde til manden: »Ræk hånden frem!« Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen.
Hvem: Jesus
Markus 3,10-12
Hvilken: Helbredte mange
Type: Besat, syg
Hvordan:
Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte: »Du er Guds søn!« Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham.
Hvem: Jesus
Markus 3,13-15
Hvilken: Sende dem ud - magt til at uddrive dæmoner
Type: Besat
Hvordan:
Sende dem ud for at prædike
Hvem: Disciplene
Markus 5,1-13
Hvilken: Besat af en uren ånd
Type: Besat
Hvordan:
Jesus bød den urene ånd ud, men ånden gik i forhandling med Jesus om at blive sendt over i nogle svin.
Hvem: Jesus
Markus 5,21-24+35-43
Hvilken: Oprejste en dø pige
Type: Død
Hvordan:
Så tog han barnets hånd og sagde til hende: »Talitha kum!« – det betyder: »Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!«
Hvem: Jesus
Markus 5,25-34
Hvilken: Kvinde med blødninger i tolv år
Type: Blødninger
Hvordan:
Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe. For hun tænkte: »Bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst.« Jesus sagde: »Hvem rørte ved mit tøj?« Han sagde til hende: »Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred, og vær helbredt for din lidelse!«
Hvem: Jesus og kvindens tro
Markus 6,5
Hvilken: Få syge
Type: Syg
Hvordan:
Han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem.
Hvem: Jesus
Markus 6,7
Hvilken: Udsende dem to og to - magt over de urene ånder
Type: Besat
Hvordan:
Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.
Hvem: Disciplene
Markus 6,56
Hvilken: De syge i landsbyer og byer og gårde
Type: Syg
Hvordan:
De bad ham om at måtte røre bare ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.
Hvem: Deres tro
Markus 7,24-30
Hvilken: Pige med uren ånd
Type: Besat
Hvordan:
Den hedenske kvindens vedholdenhed og tro
Hvem: Jesus
Markus 7,31-37
Hvilken: En mand, der var døv og havde svært ved at tale
Type: Døv, stum
Hvordan:
Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!«
Hvem: Jesus
Markus 8,22-26
Hvilken: En blind mand
Type: Blind
Hvordan:
Jesus spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte: »Kan du se noget?« Og han åbnede øjnene og sagde: »Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle, som ligner træer, men de går omkring.« Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt
Hvem: Jesus
Markus 9,20-28
Hvilken: Dreng med en urene ånd
Type: Besat, månesyg
Hvordan:
Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«
Hvem: Jesus
Markus 10,46-52
Hvilken: En blind tigger
Type: Blind
Hvordan:
Og Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Den blinde svarede ham: »Rabbuni, at jeg må kunne se!« Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.«
Hvem: Mandens tro og Jesus
Markus 16,17-18
Hvilken: Uddrive dæmoner og lægge hænderne på syge
Type: Besat, syg
Hvordan:
Jesus fortalte efter hans død, at dem,der tror skal i mit navn skal de uddrive dæmoner og lægge hænderne på syge, så de bliver raske.
Hvem: Disciplene
Lukas 4,33-35
Hvilken: Mand med en uren, dæmonisk ånd
Type: Besat
Hvordan:
Jesus truede ad ånden og sagde: »Ti stille, og far ud af ham!« Dæmonen kastede manden omkuld midt iblandt dem og fór ud af ham uden at have gjort ham nogen skade.
Hvem: Jesus
Lukas 4,38-39
Hvilken: Kvinde med feber
Type: Feber
Hvordan:
Så gik han hen og bøjede sig over hende og truede ad feberen, og den forlod hende.
Hvem: Jesus
Lukas 4,40-41
Hvilken: Flere med en eller anden sygdom og dæmoner
Type: Besat, syg
Hvordan:
Han lagde hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem.
Hvem: Jesus
Lukas 5,12-13
Hvilken: En mand med spedalskhed
Type: Spedalsk
Hvordan:
Han bad Jesus: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks forlod spedalskheden
Hvem: Jesus
Lukas 5,17-26
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
Jesus sagde til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem!« Straks rejste han sig for øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem, mens han priste Gud.
Hvem: Jesus
Lukas 6,6-11
Hvilken: En mand med en vissen hånd
Type: Vissen hånd
Hvordan:
Jesus sagde til manden: »Ræk din hånd frem!« Det gjorde han, og hans hånd blev rask igen.
Hvem: Jesus
Lukas 6,17-19
Hvilken: Al sygdom og urene ånder
Type: Besat, syg
Hvordan:
Og hele skaren prøvede på at komme til at røre ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle.
Hvem: Guds kraft og folkets tro
Lukas 7,1-10
Hvilken: Officers tjener, der var syg og lå for døden
Type: Død, syg
Hvordan:
Gennem snak så Jesus officerens tro og derved blev tjeneren rask
Hvem: Officerens tro
Lukas 7,11-17
Hvilken: Oprejste en dø ung mand
Type: Død
Hvordan:
Jesus sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale
Hvem: Jesus
Lukas 7,21
Hvilken: Mange sygdomme, lidelser og onde ånder,
Type: Besat, syg
Hvordan:
Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder, og mange blinde havde han givet synet.
Hvem: Jesus
Lukas 8,1-3
Hvilken: Nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme
Type: Besat, syg
Hvordan:
Jesus prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige.
Hvem: Jesus
Lukas 8,26-39
Hvilken: En mand, der var besat af dæmoner
Type: Besat
Hvordan:
Jesus befalet den urene ånd at fare ud af manden, men dæmonerne bad Jesus om at få lov til at fare i svinene. Det gav han dem lov til. Og dæmonerne fór ud af manden
Hvem: Jesus
Lukas 8,40-42+49-56
Hvilken: Oprejste en dø pige
Type: Død
Hvordan:
Jesus tog hendes hånd og råbte: »Pige, rejs dig op!« Da vendte hendes ånd tilbage, hun stod straks op
Hvem: Jesus
Lukas 8,43-48
Hvilken: Kvinde med blødninger i tolv år
Type: Blødninger
Hvordan:
Kvindens tro fik hende til at røre ved kvasten på hans kappe, og straks ophørte hendes blødninger.
Hvem: Guds kraft og kvindens tro
Lukas 9,1-2
Hvilken: Gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme
Type: Syg
Hvordan:
Jesus sendte disciplene ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge.
Hvem: Disciplene
Lukas 9,6
Hvilken: Gik ud og helbredte overalt
Type: Syg
Hvordan:
Så begav disciplene sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt.
Hvem: Disciplene
Lukas 9,38-43
Hvilken: En dreng med den urene ånd
Type: Besat
Hvordan:
Men Jesus truede ad den urene ånd og helbredte drengen
Hvem: Jesus
Lukas 9,49-50
Hvilken: Uddrive dæmoner i Jesu navn
Type: Besat
Hvordan:
Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn
Hvem: En fremmed
Lukas 10,9
Hvilken: Gå ud - Helbred de syge
Type: Syg
Hvordan:
Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer.
Hvem: Disciplene
Lukas 10,17-20
Hvilken: Uddrev dæmoner i Jesu navn
Type: Besat
Hvordan:
De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.«
Hvem: Disciplene
Lukas 11,14
Hvilken: Uddrive en dæmon, som var stum
Type: Besat, stum
Hvordan:
Det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.
Hvem: Jesus
Lukas 13,10-13
Hvilken: En krumbøjet kvinde - en sygdomsånd
Type: Besat
Hvordan:
Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde: »Kvinde, du er løst fra din sygdom.« Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud.
Hvem: Jesus
Lukas 14,1-4
Hvilken: En mand, som led af vand i kroppen
Type: Syg
Hvordan:
Jesus rørte ved manden og helbredte ham
Hvem: Jesus
Lukas 17,12-14
Hvilken: Ti spedalske
Type: Spedalsk
Hvordan:
Da Jesus så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene
Hvem: Jesus
Lukas 18,35-43
Hvilken: En blind mand
Type: Blind
Hvordan:
Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.«
Hvem: Jesus og mands tro
Lukas 22,51
Hvilken: Et afhuggede højre øre
Type: Syg
Hvordan:
Jesus sagde: »Lad det være nok!« Og han rørte ved mandens øre og helbredte ham.
Hvem: Jesus
Johannes 4,46-53
Hvilken: En dreng lå for døden
Type: Død, syg
Hvordan:
Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« Jesus sagde til drengs far: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live.
Hvem: Jesus og mandens tro
Johannes 5,5-9+14
Hvilken: En mand, som havde været syg i 38 år
Type: Syg
Hvordan:
Jesus sagde til ham: »Vil du være rask?« Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.« Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå!« Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.
Hvem: Jesus
Johannes 6,2
Hvilken: Helbrede de syge
Type: Syg
Hvordan:
En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge.
Hvem: Jesus
Johannes 9,1-7
Hvilken: En blindfødt mand
Type: Blind
Hvordan:
Jesus spyttede på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham: »Gå hen og vask dig i Siloadammen!« – Siloa betyder Udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.
Hvem: Jesus
Johannes 11,38-44
Hvilken: Opvækkelsen af Lazarus
Type: Død
Hvordan:
»Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.« Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!« Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå.«
Hvem: Jesus
Apostlenes Gerninger 3,1-11
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
Men Peter sagde: »Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå!« Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op; og straks blev hans fødder og ankler stærke, han sprang op og kunne stå og gå
Hvem: Peter
Apostlenes Gerninger 5,15-16
Hvilken: Syge mennesker og folk, der var plaget af urene ånder
Type: Besat, syg
Hvordan:
Blot skyggen af Peter måtte falde på dem, blev de syge og folk, der var plaget af urene ånder alle helbredt.
Hvem: Peter
Apostlenes Gerninger 8,6-8
Hvilken: Besat af urene ånder og mange lamme og halte
Type: Besat, lam
Hvordan:
Prædikede for dem om Kristus
Hvem: Filip
Apostlenes Gerninger 9,33-34
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
Peter sagde: »Æneas, Jesus Kristus helbreder dig. Stå op og red selv din seng!« Og han rejste sig straks op
Hvem: Peter
Apostlenes Gerninger 9,36-41
Hvilken: Opvækker en kvinde
Type: Død
Hvordan:
Peter sendte alle udenfor, faldt på knæ og bad; så vendte han sig mod liget og sagde: »Tabitha, stå op!« Hun åbnede sine øjne, og da hun så Peter, satte hun sig op
Hvem: Peter
Apostlenes Gerninger 14,8-10
Hvilken: En lam mand
Type: Lam
Hvordan:
Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde tro til at blive frelst, sagde han med høj røst: »Rejs dig og stå på dine ben!« Da sprang han op og kunne gå.
Hvem: Paulus
Apostlenes Gerninger 16,16-18
Hvilken: En pige med spådomsånd
Type: Besat
Hvordan:
Så blev Paulus vred, han vendte sig om og sagde til ånden: »I Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende!« Og ånden forlod hende øjeblikkelig
Hvem: Paulus
Apostlenes Gerninger 19,12
Hvilken: Al sygdom og onde ånder
Type: Besat, syg
Hvordan:
Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene forlod dem, og de onde ånder fór ud.
Hvem: Paulus
Apostlenes Gerninger 20,7-12
Hvilken: Opvækker en ung mand
Type: Død
Hvordan:
Men Paulus gik ned, kastede sig over ham, tog om ham og sagde: »Ingen larm og klage! For der er liv i ham.«
Hvem: Paulus
Apostlenes Gerninger 28,8
Hvilken: En mand med dysenteri
Type: Feber
Hvordan:
Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad og helbredte ham.
Hvem: Paulus
Apostlenes Gerninger 28,9
Hvilken: Andre syge
Type: Syg
Hvordan:
Blev helbredt.
Hvem: Paulus

LukBibelenOp.Nu ©