Salmernes Bog 100,5 ”Guds trofasthed varer fra slægt til slægt.”
LukBibelenOp.Nu ©