Hele Bibelen - kort fortalt
Det Gamle Testamente
Verden og Adan og Eva bliver skabt
1. Mosebog kap. 1 - 2
Det Gamle Testamente
Slangen frister Adam og Eva
1. Mosebog kap. 3
Det Gamle Testamente
Noa og den store oversvømmelse
1. Mosebog kap. 6 vers 1 - kap. 9 vers 17
Det Gamle Testamente
Babelstårnet og de mange sprog
1. Mosebog kap. 11 vers 1-9
Det Gamle Testamente
Gud giver Abraham et løfte
1. Mosebog kap. 17 vers 1-11
Det Gamle Testamente
Abraham skal ofre Isak
1. Mosebog kap. 22 vers 1-18
Det Gamle Testamente
Jakob snyder sin bror Esau og flygter
1. Mosebog kap. 26 vers 34 - kap. 28 vers 22
Det Gamle Testamente
Josef og hans misundelige brødre
1. Mosebog kap. 37
Det Gamle Testamente
Gud giver Moses et løfte
2. Mosebog kap. 6 vers 2-8
Det Gamle Testamente
Den tiende plage og den første påske
2. Mosebog kap. 11 vers 1 - kap. 12 vers 32
Det Gamle Testamente
De ti bud
2. Mosebog kap. 20 vers 1-21
Det Gamle Testamente
Israelitterne erobrer landet Kanaan
Josvabogen kap. 1
Det Gamle Testamente
Samuel indvier David til konge
1. Samuelsbog kap. 16 vers 1-13
Det Gamle Testamente
Kong David og Batseba og profeten Natan
2. Samuelsbog kap. 11 vers 1 - kap. 12 vers 7
Det Gamle Testamente
Jødernes fangenskab i Babylon
Salmernes Bog kap. 137
Det Gamle Testamente
En profeti om ham, der skal komme
Esajas Bog kap. 52 vers 13 - kap. 53 vers 12
Det Nye Testamente
Jesus var med helt fra skabelsen
Johannesevangeliet kap. 1 vers 1-18
Det Nye Testamente
Jesus bliver født i Davids by Betlehem
Lukasevangeliet kap. 2 vers 1-20
Det Nye Testamente
Jesus bliver døbt af Johannes og fristet af Djævlen
Matthæusevangeliet kap. 3 vers 13 - kap. 4 vers 11
Det Nye Testamente
Jesus helbreder syg
Makusevangeliet kap. 2 vers 1-17
Det Nye Testamente
Jesus taler om, hvordan man skal leve
Matthæusevangeliet kap. 5 - kap. 7
Det Nye Testamente
Jesus standser stormen på søen
Makusevangeliet kap. 4 vers 35-41
Det Nye Testamente
Jesus 12 disciple og deres opgave
Matthæusevangeliet kap. 10 vers 1-31
Det Nye Testamente
Samaritaneren, der hjalp
Lukasevangeliet kap. 10 vers 25-37
Det Nye Testamente
Jesus og kvinden, de skriftkloge ville stene
Johannesevangeliet kap. 8 vers 1-11
Det Nye Testamente
Peters tro på Jesus, Guds søn
Matthæusevangeliet kap. 16 vers 13-28
Det Nye Testamente
Jesus rejser ind i Jerusalem
Matthæusevangeliet kap. 21 vers 1-11
Det Nye Testamente
Jesus spiser med disciplene skærtorsdag
Matthæusevangeliet kap. 26 vers 17-29
Det Nye Testamente
Jesus bliver henrettet på et kors langfredag
Markusevangeliet kap.14 vers 26
Det Nye Testamente
Jesus er stået op fra de døde og sender sine disciple ud i verden
Matthæusevangeliet kap. 28
Det Nye Testamente
Jesus bliver løftet op til himlen
Apostlenes Gerninger Kap. 1 vers 3-11
Det Nye Testamente
Helligånden, den første pinse og den første kristne menighed
Apostlenes Gerninger Kap. 2
Det Nye Testamente
Kærligheden er det største
Paulus 1. Brev til Korintherne kap. 13
Det Nye Testamente
Et fremtidssyn: Det nye Jerusalem
Johannes Åbenbaring kap. 21 vers 1-6

LukBibelenOp.Nu ©