Bøgerne i Bibelen - Autoriseret 1992
'Det Gamle Testamente'
Bog Kapitler Vers
1. Mosebog 50 1.531
2. Mosebog 40 1.212
3. Mosebog 27 859
4. Mosebog 36 1.288
5. Mosebog 34 959
Josvabogen 24 658
Dommerbogen 21 618
Ruths Bog 4 85
1. Samuelsbog 31 811
2. Samuelsbog 24 695
1. Kongebog 22 817
2. Kongebog 25 719
1. Krønikebog 29 943
2. Krønikebog 36 821
Ezras Bog 10 280
Nehemias Bog 13 405
Esters Bog 10 167
Jobs Bog 42 1.070
Salmernes Bog 150 2.527
Ordsprogenes Bog 31 915
Prædikerens Bog 12 222
Højsangen 8 117
Esajas Bog 66 1.291
Jeremias Bog 52 1.364
Klagesangene 5 154
Ezekiels Bog 48 1.273
Daniels Bog 12 357
Hoseas Bog 14 197
Joels Bog 4 73
Amos Bog 9 146
Obadias Bog 1 21
Jonas Bog 4 48
Mikas Bog 7 105
Nahums Bog 3 47
Habakkuks Bog 3 56
Sefanias Bog 3 53
Haggajs Bog 2 38
Zakarias Bog 14 211
Malakias Bog 3 55
'Det Nye Testamente'
Bog Kapitler Vers
Matthæusevangeliet 28 1.071
Markusevangeliet 16 678
Lukasevangeliet 24 1.151
Johannesevangeliet 21 879
Apostlenes Gerninger 28 1.006
Paulus Brev til Romerne 16 433
1. Paulus Brev til Korintherne 16 437
2. Paulus Brev til Korintherne 13 256
Paulus Brev til Galaterne 6 149
Paulus Brev til Efeserne 6 155
Paulus Brev til Filipperne 4 104
Paulus Brev til Kolossenserne 4 95
1. Paulus Brev til Thessalonikerne 5 89
2. Paulus Brev til Thessalonikerne 3 47
1. Paulus Brev til Timotheus 6 113
2. Paulus Brev til Timotheus 4 83
Paulus Brev til Titus 3 46
Paulus Brev til Filemon 1 25
Brevet til Hebræerne 13 303
Jakobs Brev 5 108
1. Peters Brev 5 105
2. Peters Brev 3 61
1. Johannes Brev 5 105
2. Johannes Brev 1 13
3. Johannes Brev 1 15
Judas Brev 1 25
Johannes Åbenbaring 22 405

I Det Gamle Testamente er der
39 bøger, 929 kapitler og 23.208 vers

I Det Nye Testamente er der
27 bøger, 260 kapitler og 7.957 vers

I Bibelen er der
66 bøger, 1.189 kapitler og 31.165 vers

LukBibelenOp.Nu ©