Bøgerne i Bibelen - Autoriseret 1992
'Det Gamle Testamente'
Bog Fork. Kapitler Vers
1. Mosebog 1 Mos 50 1.531
2. Mosebog 2 Mos 40 1.212
3. Mosebog 3 Mos 27 859
4. Mosebog 4 Mos 36 1.288
5. Mosebog 5 Mos 34 959
Josvabogen Jos 24 658
Dommerbogen Dom 21 618
Ruths Bog Ruth 4 85
1. Samuelsbog 1 Sam 31 811
2. Samuelsbog 2 Sam 24 695
1. Kongebog 1 Kong 22 817
2. Kongebog 2 Kong 25 719
1. Krønikebog 1 Krøn 29 943
2. Krønikebog 2 Krøn 36 821
Ezras Bog Ezra 10 280
Nehemias Bog Neh 13 405
Esters Bog Est 10 167
Jobs Bog Job 42 1.070
Salmernes Bog Sl 150 2.527
Ordsprogenes Bog Ordsp 31 915
Prædikerens Bog Præd 12 222
Højsangen Højs 8 117
Esajas Bog Es 66 1.291
Jeremias Bog Jer 52 1.364
Klagesangene Klages 5 154
Ezekiels Bog Ez 48 1.273
Daniels Bog Dan 12 357
Hoseas Bog Hos 14 197
Joels Bog Joel 4 73
Amos Bog Am 9 146
Obadias Bog Obad 1 21
Jonas Bog Jon 4 48
Mikas Bog Mika 7 105
Nahums Bog Nah 3 47
Habakkuks Bog Hab 3 56
Sefanias Bog Sef 3 53
Haggajs Bog Hagg 2 38
Zakarias Bog Zak 14 211
Malakias Bog Mal 3 55
'Det Nye Testamente'
Bog Fork. Kapitler Vers
Matthæusevangeliet Matt 28 1.071
Markusevangeliet Mark 16 678
Lukasevangeliet Luk 24 1.151
Johannesevangeliet Joh 21 879
Apostlenes Gerninger ApG 28 1.006
Paulus Brev til Romerne Rom 16 433
1. Paulus Brev til Korintherne 1 Kor 16 437
2. Paulus Brev til Korintherne 2 Kor 13 256
Paulus Brev til Galaterne Gal 6 149
Paulus Brev til Efeserne Ef 6 155
Paulus Brev til Filipperne Fil 4 104
Paulus Brev til Kolossenserne Kol 4 95
1. Paulus Brev til Thessalonikerne 1 Thess 5 89
2. Paulus Brev til Thessalonikerne 2 Thess 3 47
1. Paulus Brev til Timotheus 1 Tim 6 113
2. Paulus Brev til Timotheus 2 Tim 4 83
Paulus Brev til Titus Tit 3 46
Paulus Brev til Filemon Filem 1 25
Brevet til Hebræerne Hebr 13 303
Jakobs Brev Jak 5 108
1. Peters Brev 1 Pet 5 105
2. Peters Brev 2 Pet 3 61
1. Johannes Brev 1 Joh 5 105
2. Johannes Brev 2 Joh 1 13
3. Johannes Brev 3 Joh 1 15
Judas Brev Jud 1 25
Johannes Åbenbaring Åb 22 405

I Det Gamle Testamente er der
39 bøger, 929 kapitler og 23.208 vers

I Det Nye Testamente er der
27 bøger, 260 kapitler og 7.957 vers

I Bibelen er der
66 bøger, 1.189 kapitler og 31.165 vers

LukBibelenOp.Nu ©